VIZIONI DHE VLERAT TONA

Integriteti, përsosmëria, bashkëpunimi dhe qëndrueshmëria!

Ky vizion bashkon të gjitha ndarjet dhe nën-markat tona nën një ombrellë dhe krijon energjinë e pamohueshme për t'i shërbyer klientëve tanë dhe për të vazhduar krijimin e disa prej përvojave më transformuese dhe frymëzuese të botës.

VLERAT TONA

Përmes vlerave tona kemi në plan ta çojmë atë vizion përpara në veprime të matshme:

We are bold

Ne jemi të guximshëm

usluga company

Ne promovojmë një mjedis krijues ku ka guxim për të sfiduar konventën dhe për të bërë të pamundurën të mundur, duke festuar progresin nëpërmjet inovacionit.

We are passionate

Ne jemi të pasionuar

Produkte xhami

Ne ushqejmë një frymë përsosmërie dhe këmbëngulje. Ne krenohemi me atë që bëjmë, si ta bëjmë, dhe për kë bëjmë.

We are together

Ne jemi së bashku

Prodhim xhami

Ne kultivojmë energji ku e tëra është më e madhe se shuma e pjesëve. Ne e formësojmë dhe e sigurojmë të ardhmen së bashku në një atmosferë mbështetjeje dhe sinqeriteti që respekton diversitetin, lehtëson komunikimin dhe e bën bashkëpunimin konstruktiv.