HB_001_Affordable Commercial Icon Government Category Icon HB_001_MarketRate Multifamily Category Icon HB_001_Renovation HB_001_SeniorLiving Chevron Down Close Button Hamburger Navigation Heart Icon Facebook Logo Usluga Logo Horizontal logo-Usluga-with-text Usluga Logo Instagram Logo Linked-In Logo Twitter Logo YouTube Logo Magnifying Glass Minus Button Minus Button Plus Button Plus Button Triangle Group Triangle Single

Siguri

Tek USLUGA qëllimi, vizioni dhe angazhimi ynë është që secili punonjës dhe nënkontraktues të kthehet në shtëpi i sigurtë në fund të ditës. Siguria është themelore në kulturën tonë të ndërtimit, dhe për këtë ne kemi programet dhe praktikat që rezultojnë me nivelet më të larta të sigurisë në vendin e punës.

Ndërgjegjësimi në nivele të larta është një kërkesë absolute tek USLUGA, dhe ne e arrijmë këtë përmes politikave dhe procedurave të qëndrueshme të sigurisë që zbatohen nga të gjithë ekipet tona në të gjitha projektet tona.

Siguria ne pune gjate ndertimit

Personeli USLUGA trajnohet vazhdimisht me zhvillimet më të fundit në sigurinë e stafit, i cili na lejon të krijojmë një kulturë të sigurisë në të gjithë kompaninë. Ne ndajmë praktikat më të mira midis ekipeve tona dhe partnerëve tanë nënkontraktorë. Kjo promovon qëndrueshmëri dhe përmirësim të vazhdueshëm në të gjithë kompaninë. Ne vazhdimisht zhvillojmë dhe azhornojmë politikat dhe procedurat tona të sigurisë, të pasqyruara në manualin tonë të sigurisë.

SHIKO PRONAT