Sektorët e Biznesit

Ambjente Biznesi

Ne kujdesemi për më shumë se 100 qiramarrës në qendrat tona dhe japim me qera përafërsisht 30,000 m² çdo vit. Cdo kompleks eshte i perbere me një kombinim individual biznesh. Konncepte të reja, inovative dhe kompani të vogla dhe te mesme janë pjesë thelbësore e strategjise tonë të qeradhenies. Usluga është një partner i rendesishem i të gjitha Kompanive ndërkombëtare dhe Lokale. Misioni ynë është të ndihmojmë qiramarrësit tanë të fillojne shpejt punen, ne ndihmojmë me rinovimet dhe adaptimin e hapesires sipas kerkeses dhe nepermjet kontakteve tone ne vend ne shtojmë vlerë për partneritetin. Motoja jonë është nëse ju fitoni ne fitojmë!