Sektorët e Biznesit

Usluga Properties

Usluga është një nga zhvilluesit më të mirë të pasurive të patundshme në Shqipëri dhe është në linjë me vizionin e udhëheqjes dhe planet e përgjithshme të zhvillimit. Një kompani dinamike dhe e të menduarit përpara, Usluga Properties është e përkushtuar në krijimin dhe menaxhimin e zhvillimeve të njohura dhe projekteve të reja rezidenciale dhe komerciale në Shqipëri që ofrojnë stile jetese të veçantë dhe pasuruese. Me vitet e përvojës në sektorin e pasurive të paluajtshme, Usluga Properties sjell në përzierje një kuptim të thellë të nevojave kryesore banesore të qiramarrësve dhe investitorëve të saj, duke siguruar zgjidhje inovative të pasurive të paluajtshme dhe zgjidhje jetese.

Portofoli i Usluges i gjithanshëm i projekteve përfshin nga ndërtesat e banimit në ndërtesat komerciale dhe mikpritëse, në Tiranë dhe Durrës.

Produktet e Usluga Properties përbëhen nga prona për të blerë dhe marrë me qira në kuadër të zhvillimeve të banimit, shitjes me pakicë, komercial dhe të përdorimit të përzier. Nga zhvillimet e hoteleve luksoze në jetesën komunitare dhe familjare, si dhe hapësirave të krijuara të biznesit. Shërbimet Usluga ofrojnë një gamë të gjerë zgjedhjesh të pasurive të paluajtshme që synojnë të sjellin vlerë për ata që vendosën të jetojnë, luajnë dhe punojnë brenda tyre.

I ngulitur në një trashëgimi të përkushtimit ndaj përsosmërisë dhe inovacionit, e cila është e dukshme në qasjen e saj ndaj shërbimit të klientit, Shërbimet Usluga ofrojnë një përvojë të përsosur shërbimi nga zhvillimi i projektit përmes shitjes, dorëzimit, leasing-ut dhe menaxhimit me pakicë.