HB_001_Affordable Commercial Icon Government Category Icon HB_001_MarketRate Multifamily Category Icon HB_001_Renovation HB_001_SeniorLiving Chevron Down Close Button Hamburger Navigation Heart Icon Facebook Logo Usluga Logo Horizontal logo-Usluga-with-text Usluga Logo Instagram Logo Linked-In Logo Twitter Logo YouTube Logo Magnifying Glass Minus Button Minus Button Plus Button Plus Button Triangle Group Triangle Single

Projektim

Projektimi i dizajnit është një metodë e dorëzimit të projektit në të cilin ekipi i krijimit të projektimit punon nën një kontratë të vetme për të ofruar shërbime të dizajnit dhe ndërtimit.

USLUGA përdor metodën e krijimit të projektimit e cila i jep klientit tonë një mënyrë kontakti për proçesin e dizenjimit dhe ndërtimit. Arkitektët dhe inxhinierët tanë kanë përvojë shumë-vjeçare dhe ekspertizë specifike për çdo projekt.

Projektimi i dizajnit është ideja për të partnerizuar ekipin e duhur, që nga fillimi, për të ndihmuar në arritjen e një projekti të përfunduar me sukses dhe ofrimin e kënaqësisë më të lartë për klientin. Kjo gjë bën të mundur që të gjithë anëtarët e ekipit të punojnë së bashku gjatë fazave fillestare të projektit, duke miksuar mes tyre ekspertizën e ndërtimit. Mbledhja e të gjithë ekipit lejon të gjithë anëtarët të ndajnë idetë e tyre për zgjidhje krijuese dhe inovative, të cilat mund të çojnë në shpërndarjen më të shpejtë të projektit dhe vlerën më të mirë të kostos. Kjo mënyrë operimi ka disa përfitime në realizimin e projektit, siç mund të përmendim: ndërtimin e punës në ekip, të paturit e një komunikimi të hapur dhe transparent, mos-kufizimin në llojet e ndërtesave dhe arritjen e një dorëzimi më të shpejtë të projektit.

SHIKO PRONAT