HB_001_Affordable Commercial Icon Government Category Icon HB_001_MarketRate Multifamily Category Icon HB_001_Renovation HB_001_SeniorLiving Chevron Down Close Button Hamburger Navigation Heart Icon Facebook Logo Usluga Logo Horizontal logo-Usluga-with-text Usluga Logo Instagram Logo Linked-In Logo Twitter Logo YouTube Logo Magnifying Glass Minus Button Minus Button Plus Button Plus Button Triangle Group Triangle Single

10 aftësi thelbësore komunikimi për ekipin tuaj në fushën e ndërtimit

Pasojat e mënyrës së gabuar të komunikimit në fushën e ndërtimit
Sipas një studimi nga Dynamic Signal në vitin 2019 rezultoi se 36 përqind e të punësuarve ishin në një situatë të pasigurtë për shkak të komunikimit të dobët mes tyre. Studimi gjithashtu tregoi edhe rezultatet e mëposhtme në lidhje me punonjësit:
- 80% ndjeheshin të stresuar për shkak të komunikimit joefikas brenda kompanisë së tyre.
- 36% nuk dinin se ku të gjenin informacionin e nevojshëm për të përfunduar punën e tyre.
- 63% ishin të gatshëm të braktisin punën sepse ishin të irrituar nga mënyra e komunikimit brenda kompanisë së tyre.
Komunikimi i gabuar nuk është thjesht i papërshtatshëm ai është gjithashtu i shtrenjtë. Një studim i vitit 2018 nga grupi i konsulencës FMI Corp zbuloi se komunikimi i gabuar i kushton industrisë së ndërtimit 177 miliardë dollarë çdo vit. Kostot e larta janë rezultat i kohës së humbur për detyra si gjetja e informacionit për projektin dhe zgjidhja e konflikteve. Lajmi i mirë është se komunikimi është një aftësi që mund të mësohet, praktikohet dhe përmirësohet për të ulur numrin e çështjeve të komunikimit brenda ekipit tuaj.

Më poshtë janë 10 hapa që çdo menaxher ose ekip në fushën e ndërtimit mund të ndjekë për të përmirësuar komunikimin:

1. Shmangia e zhargonit
Zhargoni i referohet fjalëve ose termave specifike për industrinë që janë të vështira për t'u kuptuar nga individët jashtë kësaj industrie. Industria e ndërtimit është e njohur për komunikim zhargon por zvogëlimi i përdorimit të termave specifike të industrisë mund të përmirësojë shumë komunikimin dhe t'i mbajë të gjithë në të njëjtën linjë.

2. Inkurajimi i aftësive të përgjithshme të komunikimit
Disa nga aftësitë më të rëndësishme të komunikimit në fushën e ndërtimit përfshijnë:
- Të shkruarit qartë
- Vizatimi në mënyrë të rregullt
- Shmangia e zhargonit
- Marrja saktë të matjeve
- Të dëgjuarit aktiv

3. Krijimi i një zinxhiri të qartë të drejtimit
Të paturit e një zinxhiri të qartë komandimi në fushën e ndërtimit bën të mundur standardizimin e komunikimit, krijon efikasitet, përgjegjshmëri dhe eliminon konfuzionin. Hierarkia për një vend pune duhet të përcaktohet në dokumentet fillestare të kontratës dhe të përfshijë:
- Drejtuesin e projektit
- Kontraktuesit e përgjithshëm
- Nënkontraktorët
- Anëtarët e tjerë si inxhinierë, arkitektë, elektricistë etj.
Nëse marrëdhëniet nuk përshkruhen në dokumentet e kontratës, menaxheri i ndërtimit duhet të sigurohet që ndryshimet të jenë të autorizuara dhe të dokumentuara siç duhet.

4. Përdorimi i teknologjisë në avantazhin tuaj
Teknologjia e ndërtimit po përmirësohet vazhdimisht në këtë industri, veçanërisht kur bëhet fjalë për komunikimin. Shkencëtarët kanë zhvilluar aplikacione specifike për ndërtimin përmes teknologjive që tashmë po revolucionarizojnë industrinë duke eleminuar rreziqet e sigurisë, duke rritur fitimet dhe duke shpejtuar procesin e ndërtimit. Më poshtë janë dy shembuj se si teknologjia në fushën e ndërtimit po përmirëson në mënyrë specifike komunikimin:
- Dronët mund të kryejnë detyra siç janë hartografia në terren dhe inspektimet e projektit në një pjesë të kohës kur do t’i duhej një njeriu. Industria e ndërtimit kishte një rritje prej 239 përqind të përdorimit të droneve në 2018.
- Ndërtimi i softuerit të modelimit të informacionit (BIM) është një tjetër trend ndërtimi që po përmirëson komunikimin në ndërtim. Softueri BIM përfshin teknologjinë 3D të modelimit për të siguruar azhornime të menjëhershme të projektit për palët e interesuara.
Megjithëse këto teknologji mund të duken të shtrenjta, ato përfundimisht mund të kursejnë para në fund duke përmirësuar koston dhe efikasitetin e kohës. Edhe nëse nuk do të investoni në teknologjittë më të fundit në fushën e ndërtimit, ju duhet të qëndroni të informuar në mënyrë që të vendosni se cilat mjete mund të përmirësojnë komunikimin e ekipit tuaj dhe produktivitetin e përgjithshëm.

5. Të mësuarit si të jeni një dëgjues më i mirë
Disa mënyra të cilat sugjerojmë të praktikoni të dëgjuarit në mënyrë aktive përfshijnë: - Bëni pyetje direkte për të marrë detaje specifike nga folësi.
- Parafrazoni pikat kryesore të folësit për të konfirmuar se e kuptoni se çfarë ju kanë thënë dhe u jepni atyre një shans për t’ju sqaruar.
- Ruani kontaktin me sy për të pohuar joverbalisht që jeni duke dëgjuar.

6. Ruajtja e cilësisë së komunikimit
Çdo punonjës në fushën e ndërtimit është i njohur me kontrollet e cilësisë, pasi ato shfaqen pothuajse në çdo zonë në një vend pune. Përshembull nëse bëhet kontrolli i funksionimit të pajisjeve përpara se të fillohet një punë apo bëhet një kontroll përfundimtar i sigurisë në një sistem elektrik para fikjes, profesionistët e ndërtimit e dinë se një punë nuk është përfunduar deri sa të jetë kryer dhe kaluar një kontroll cilësie.
Nisur nga sa më lart, ju gjithashtu mund të zbatoni kontrolle cilësie në komunikimet e ekipit tuaj. Kërkoni nga secili prej ekipeve tuaja të mbajnë dokumentacionin e duhur të komunikimit të tyre dhe të planifikojnë kontrolle të rregullta për të siguruar që këto procese janë duke u ndjekur. Ka mjaft mënyra që mund të përdorni për të matur komunikimet, siç janë shpeshtësia e takimeve dhe saktësia e dokumentacionit.

7. Trajnimi në mënyrë të vazhdueshme për proçeset dhe pajisjet e reja
Menaxherët e ndërtimit duhet të sigurohen që ekipet e tyre azhornojnë vazhdimisht trajnimet e tyre dhe rishikojnë rregullisht manualet e pajisjeve për të rifreskuar njohuritë e vjetra dhe për të vijuar me zhvillimet e reja. Menaxherët gjithashtu duhet t'i nënshtrohen edhe vetë të njëjtit trajnim për t'u siguruar që të jenë të informuar mbi specifikat kryesore dhe cfarë bëjnë ekipet e tyre.

8. Inkurajimi për komunikim të hapur
Ju nuk dini të komunikoni nëse punonjësit nuk ndjehen të qetë për të komunikuar me të tjerët në ekipin e tyre. Një studim zbuloi se gati gjysma e të punësuarve nuk ndjeheshin të qetë për të komunikuar çështje të ndryshme me shefin e tyre nëpërmjet dokumenteve zyrtare, por gati tre të katërtat thanë se do të ishin më të gatshëm nëse do të merrnin më shpesh reagime. Është detyrë e një menaxheri të krijojë një mjedis pune ku punonjësit inkurajohen të komunikojnë hapur jo vetëm kur gjërat po shkojnë mirë, por edhe kur janë të hutuar ose të pakënaqur. Vendosja e linjave të hapura të komunikimit siguron që anëtarët e ekipit të ndjehen të kënaqur, vlerësuar dhe dëgjuar. Ai gjithashtu bën të mundur adresimin e problemeve sapo ato shfaqen.

9. Përmirësimi i proçeseve tuaja të punësimit Punësimi është një sfidë në çdo industri, por veçanërisht në ndërtim, ku një mungesë e qëndrueshme e punës bën që konkurrenca për kandidatë të kualifikuar të bëhet më e ashpër. Një proçes i gabuar punësimi mund të sjellë uljen e moralit të ekipit dhe kosto financiare të papritura. Universiteti Northwest thotë se një proces i keq punësimi mund të kushtojë të paktën sa 30 përqind të fitimeve të pritura nga ky person në vitin e parë.
Gjatë procesit të marrjes në punë, ju duhet të vlerësoni kandidatët jo vetëm në aftësitë e tyre teknike dhe të komunikimit. Mundohuni të jeni të qartë në lidhje me standardet ndërpersonale që ju keni në ekipin tuaj dhe sigurohuni që punonjësi i ardhshëm është i përgatitur për t'u integruar në atë kulturë.

10. Edukimi dhe planifikimi i një fuqie punëtore që zotëron dy gjuhë Një studim nga Forbes zbuloi se 67% e punëdhënësve raportuan se kishin keqkomunikime të shkaktuara nga pengesat gjuhësore në organizatën e tyre që çuan në joefikasitet. Mbi 40% thanë që këto barriera ulën produktivitetin e përgjithshëm. Nëse stafi juaj nuk është i aftë për të komunikuar me punëtorët, gjuha e të cilëve nuk është kryesisht anglisht, jo vetëm që rrezikoni humbje të produktivitetit, por gjithashtu mund t'i vendosni punëtorët tuaj në rreziqe të rëndësishme sigurie.
Sidoqoftë, ofrimi i trajnimeve themelore të gjuhës dhe proceseve zbatuese në më shumë se një gjuhë janë azhornime strukturore që mund të sigurojnë që punëtorët tuaj të mund të bëjnë punët e tyre.

*** Komunikimi është një aftësi thelbësore në ndërtim Të kesh një komunikim efektiv në ndërtim është po aq thelbësore për një ekip sa të kesh pajisjet e duhura të ndërtimit. Të dy këto elementë kërkohen që jo vetëm të përfundohet puna por edhe rezultati të jetë i sigurtë, efikas e produktiv.