HB_001_Affordable Commercial Icon Government Category Icon HB_001_MarketRate Multifamily Category Icon HB_001_Renovation HB_001_SeniorLiving Chevron Down Close Button Hamburger Navigation Heart Icon Facebook Logo Usluga Logo Horizontal logo-Usluga-with-text Usluga Logo Instagram Logo Linked-In Logo Twitter Logo YouTube Logo Magnifying Glass Minus Button Minus Button Plus Button Plus Button Triangle Group Triangle Single

Hapësira Banimi

Kullat e banimit të projektit USLUGA janë disa hapa larg bulevardit të ri të Tiranës me dizajne të zgjuara inxhinierike të cilat ofrojnë mundësinë të shijosh panoramën mbi qytet. Kullat ofrojnë njësi hoteliere, apartamente dhe njësi shërbimi.

Përmes zyrave tona në Tiranë ju mundësojmë të gjithë palëve të interesuara informacion më të detajuar mbi projektin dhe këshillim në mënyrë që të zgjedhin e të rezervojnë pasurinë e tyre me besim dhe lehtësi.
Usluga ka sjellë gjithmonë projekte të cilat kishin në plan të parë klientin, duke bërë që dizajnet e ndërtimit të afronin familjet, duke krijuar kështu një atmosferë të ngrohtë e komforte. Gjetja dhe financimi i shtëpisë suaj të parë është një vendim shumë i rëndësishëm, e për këtë ne jemi këtu per t’iu ofruar të gjithë suportin tonë për të bërë zgjedhjen ideale për shtëpinë që ju përshtatet më së miri, për të gjitha alternativat e dizajneve apo mënyrës së arredimit dhe mbi të gjitha për mënyrën e financimit, për t’iu bërë të gjithë proçesin sa më të lehtë dhe të kënaqshëm. Ne ndërtojmë duke u mbështetur në një proçes që në vetvete ka standardet më të larta të cilësisë dhe vëmendjes së duhur në detajet më të hollësishme.

SHIKO PRONAT