HB_001_Affordable Commercial Icon Government Category Icon HB_001_MarketRate Multifamily Category Icon HB_001_Renovation HB_001_SeniorLiving Chevron Down Close Button Hamburger Navigation Heart Icon Facebook Logo Usluga Logo Horizontal logo-Usluga-with-text Usluga Logo Instagram Logo Linked-In Logo Twitter Logo YouTube Logo Magnifying Glass Minus Button Minus Button Plus Button Plus Button Triangle Group Triangle Single

Cfarë Ndërtojmë

USLUGA është një nga kompanitë e para private e cila vijon të renditet si lider në tregun shqiptar, kryesisht në sektorin e ndërtimit dhe hotelerisë. Fillimet e USLUGA datojnë në vitin 1990 dhe rrugëtimi i kompanisë ndër vite, është dëshmia e punës së palodhur dhe investimeve strategjike të kryera me sukses.

Shoqëria ka treguar një rritje të qëndrueshme mbështetur në ndërtimin gradual të një portofoli të shumtë projektesh, duke zgjeruar aktivitetet tek zhvillimi i pasurive të paluajtshme.

SHIKO PRONAT